Υπηρεσίες

Κατασκευή ιστοσελίδας

Από 350€

 • Σχεδιασμός ιστοσελίδας
 • Κατασκευή ιστοσελίδας
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
 • Προσθήκη Google Analytics
 • Δωρεάν φιλοξενία για δύο χρόνια
 • Δυναμικό περιεχόμενο (extra κόστος)
 • SEO για καλύτερη κατάταξη στη google (extra κόστος)
 • Διαχειριστικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του περιεχομένου (extra κόστος)
Κατασκευή e-shop

Από 800€

 • Σχεδιασμός eshop
 • Κατασκευή eshop
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
 • Προσθήκη Google Analytics
 • Δωρεάν φιλοξενία για δύο χρόνια
 • Εισαγωγή περιεχομένου (extra κόστος ανάλογα με τον αριθμό των προιόντων)
 • SEO για καλύτερη κατάταξη στη google (extra κόστος)

Ανάπτυξη android εφαρμογής

Από 500€

 • Σχεδιασμός εφαρμογής
 • Ανάπτυξη εφαρμογής
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
 • Δωρεάν φιλοξενία στο google play account της εταιρείας μας
 • Δημιουργία landing page για την προώθηση της εφαρμογής (extra κόστος)
Ανάπτυξη iPhone/iPad εφαρμογής

Από 500€

 • Σχεδιασμός εφαρμογής
 • Ανάπτυξη εφαρμογής
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
 • Δωρεάν φιλοξενία στο στο apple account της εταιρείας μας
 • Δημιουργία landing page για την προώθηση της εφαρμογής (extra κόστος)

Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και αποτελούν το ελάχιστο δυνατό κόστος ανα κατηγορία. Το τελικό κόστος για κάθε δουλειά προκύπτει αφού οριστούν οι απαιτήσεις με τον υποψήφιο πελάτη και εκτιμηθούν οι ώρες εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου.